Gästrike Skalabåtklubb, GSBK, startades 1978 av ett gäng entusiaster med modellbåtbygge som hobby.

En bit in på åttiotalet hade vi vuxit till att vara Sveriges största skalabåtklubb. Då var vi över sextio medlemmar. Idag är medlemsantalet lite blygsammare, vi räknar in ett tjugotal, men entusiasmen är minst lika stark

Våra medlemmar kommer från hela södra Norrland, från Västernorrland i norr, via Dalarna och Uppland till Södermanland i söder. Som ni ser, är det långa avstånd mellan oss som har detta som en uppskattad hobby.

Det som håller oss samman är utan tvekan intresset för modellbygge och under många års tävlande och deltagande i olika arrangemang har vi knutit kontakter och fått vänner inte bara i Sverige och Norden utan i hela Europa.

Vår verksamhet på hemmaplan är förlagd till Furuvik, öster om Gävle. I anslutning till den SM-tävling som vi ordnar varje år, lägger vi ut banan intill Harnäsbadet.

Vi deltar ofta i uppvisningar och utställningar inom vårt verksamhetsområde.

Vi bygger modeller av alla sorts fartyg, men ändå blir det många bogserbåtar och fiskeskutor men även u-båtar och örlogsfartyg. En del av oss finner den största utmaningen i att konstruera och bygga modeller medan andra har mer nöje av att köra med de radiostyrda flytetygen. Många båtar har en mängd naturtrogna funktioner, såsom ljud, ljus och liknande.  

En byggsats tar mellan ett par månader till ett år att få klar. En modell av ett befintligt fartyg med varvsritningar som underlag kan ta flera år att färdigställa. De flesta båtarna är eldrivna, men några har en fungerande ångmaskin som drivkälla. Alla är radiostyrda.

En skalabåttävling består av två delar, modellbedömning och manöverprov. Man kör i en bana på vattnet där det ligger ett antal en meter breda portar eller andra typer av hinder. Det hela liknar en slalombana och det gäller att ta sig igenom flaskhalsarna utan att missa portar eller nudda bojar.

I klubben har vi flera mästare med SM- och NM-rang. Några har dessutom tävlat i VM.

Välkommen att besöka oss i Furuvik eller på någon av våra träffar eller utställningar. Programmet finns på gsbk.eu/aktiviteter