Anmälan till samtliga tävlingar skall normalt ske senast söndagen
Banskiss (jpg)
före tävlingsdagen. (en vecka)
Banskiss (pdf)