Wiesel

Originalet
Torpedbåten Wiesel tillhörde tyska Bundesmarine (BRD) och ingick i en grupp om 10 båtar, alla med namn efter pälsdjur, benämnda Zobelklassen. Dessa fartyg togs i tjänst under 1961 - 63 som systerfartyg till den föregående Jaguar-klassen. Skroven var tillverkade i omagnetiskt kompositmaterial. Zobelklassen fick i och med en ombyggnad under 1970 - 71 i stället för tidigare fyra stycken framåtriktade torpedtuber två stycken bakåtriktade tuber avsedda för trådstyrda torpeder.
Vidare byggdes radar- och stridsledningssystemet om och fartygen fick den framträdande radomen monterad i masten.
Wiesel togs i tjänst den 12 december 1962 och slopades den 6 mars 1984. Fartyget såldes senare till Turkiet.
 
 
Längd: 42,5 meter
Bredd: 7,1 meter
Djupgående: 2,2 meter
Deplacement: 220 ton (före ombyggnaden)
230 ton (efter ombyggnaden)
Fart: 42 knop (före ombyggnaden)
38 knop (efter ombyggnaden)
Motorer: 4 st 20-cylindriga dieslar
Effekt: 12000 HK
Besättning: 4 officerare, 17 underofficerare, 18 man
Beväpning: 2 st Bofors 40 mm lv-kanoner, 2 st 53,5 cm torpedtuber
   
Modellen
Ursprungligen en byggsats från Graupner. Skrovet och överbyggnaden i ABS, däcket i trä, detaljer i plexi och mässing.
Jungfrufärden företogs i augusti 1978 och modellen byggdes färdig under februari 1979. Därefter har båten genomgått ett antal ombyggnader, underhålls- och reparationsarbeten. Byggsatsen har efter hand kompletterats och ändrats på ett tjugofem-tal punkter.
Papptuberna för torpedrören är ersatta med äkta plaströr och tubernas luckor och fundament är mera originallikt utförda.
Materialet i träbänkarna framför tuberna är ersatta av väderbeständig plast.
Masten byggdes om 2001 och utförandet i trä (enligt byggsatsen) utgick. Materialet i masten består numera av mässing, aluminium, ABS och plexiglas.
Däcket, det enda på modellen som fortfarande är tillverkat av trä, kräver mycket underhåll och det är grundbehandlat och ommålat många gånger under tidens gång. Besättningen består av två stycken tyska grymma armésoldater i skala 1:35 som fått byta truppslag och utbilda sig till vänskapligare officerare i efterkrigsflottan.
Lv-pjäserna (Bofors 40 mm) är modifierade byggsatser från H-R Products, USA.
Fendrarna tillverkades från början av frigolit, men ytan blev bucklig. De är numera kompletterade med originalliknande, runda fendrar från Manfred Seivers.
Det var inte lätt i början att skaffa bilder på originalet för att göra modifieringarna. Hela torpedbåteskadern hade gjort ett besök i Gävle 1977 och blivit fotograferade av Bengt Lindberg. Genom honom fick jag de första fotona och från dessa stammar en hel del av kompletteringarna såsom skeppsklockan, talrör, gösstake och fotstegen och hantagen på kanontornen.
I tidningen Modell-Werft nr 4/79 finns ett antal foton på dessa fartyg. Från dessa foton är bland annat rökaggregatet på akterspegeln, torpedtubernas fundament, åmningen och brädklädningen på ammunitionsskåpen byggda.
På VM i Halle/Tyskland 1999 fick jag tag på två fina bilder av P 6096 Nerz och P 6097 Puma och efter dessa är bl a skrovets utsida modifierat.
Sedan Internet kom igång ordentligt finns mer information att tillgå. Översiktsbilder på fartygen finns det gott om, detaljer är det sämre med. Många av sajterna jag hittat innehåller beskrivningar av modellbyggen.
Data
Längd: 1070 mm
Bredd: 175 mm
Djupgående: 58 mm
Deplacement: 4680 gram
Skala: 1:40
Max hastighet: >12 km/tim
Drivutrustning:
2 st yttre el-motorer (Jumbo 2000) reversibelt inkopplade, styrda av roderutslaget och matade över ett elektroniskt fartreglage
1 st mittmotor (Igarachi 05) med till-från funktion för att erhålla skalenlig toppfart
El-accumulatorer:
1 st 8,4 V 4000 alt. 7000 mAh (för framdrivning)
1 st 6V 1200 mAh (för mottagaren och vissa funktioner
Radiostyrning: OS 4-kanal, inköpt 1978!
Radiostyrda funktioner:
fram-back-stopp
reverserande ytterpropellrar
inkoppling mittmotor
navigationsradar
lanternor
motorljud
signal
"klart skepp"
vrida kanonerna
   
Propellerreverseringen gör att Wiesel utan vidare kan bringas att rotera kring sin mittpunkt. Tillsammans med modellens fartresurser ger detta ett naturtroget uppträdande.
Ägare och byggare: Tord Andersson, Gävle